Privacy Policy

Privacyverklaring Hemelse Verwennerij

Hemelse Verwennerij, gevestigd aan de Herlaerstraat 33, 5081BH te Hilvarenbeek, bereikbaar via info@hemelseverwennerij.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens conform deze privacyverklaring. 


Wij nemen privacy zeer serieus en verwerken om deze reden alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verzamelen houden wij veilig en vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor andere doeleinden dan voor het nakomen van onze dienstverlening. 

Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u in deze privacyverklaring lezen. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hemelse Verwennerij verzamelt de volgende persoonsgegevens van u wanneer u een bestelling plaatst op onze website:

  • Voor- en achternaam
  •  E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Adresgegevens;
  • Betalingsgegevens.

Voor onze dienstverlening is het van belang dat wij uw persoonsgegevens ontvangen. Zonder uw gegevens kunnen wij niet voldoen aan onze dienstverlening. Het is ons dan niet duidelijk voor wie de brownies zijn en op welk adres de brownies geleverd moeten worden. 

Hoe gebruiken wij deze persoonlijke informatie?

Hemelse Verwennerij gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om de volgende redenen:

  • ·       Om bestellingen te verwerken en verzenden;
  •      Om contact met u op te nemen met betrekking tot uw bestelling;
  •      Om fraude te voorkomen en te detecteren doormiddel van de nieuwste TLS.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Wij gebruiken veilige servers en beveiligde verbindingen en zorgen ervoor dat alleen bevoegde medewerkers toegang hebben tot uw gegevens voor het uitvoeren van onze dienstverlening. 

Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?

Hemelse Verwennerij deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om uw bestelling te verwerken (zoals bijvoorbeeld onze hostingpartner en distributieparner) of als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie?

Hemelse Verwennerij bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw bestelling te verwerken en te verzenden. Na verzending bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van de wettelijk vastgestelde periode om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor administratieve doeleinden. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd.

Welke rechten hebt u ten aanzien van uw gegevens die wij verwerken?

U hebt het recht om te vragen welke persoonsgegevens Hemelse Verwennerij van u verzameld. Daarnaast hebt u het recht om deze informatie te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht om de gegevens die wij verwerken te ontvangen, gelet op het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Tevens heeft u het recht om de gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hemelse Verwennerij. 

U kunt contact met ons opnemen via info@hemelseverwennerij.nl. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen te reageren op uw verzoek. 

Klachten

Hemelse Verwennerij wilt u wijzen op het feit dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de relevante privacy toezichthouders, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hiervoor: autoriteitpersoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via info@hemelseverwennerij.nl. Hemelse Verwennerij staat altijd klaar om u te helpen en uw vragen te beantwoorden.