Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 Hemelse Verwennerij: De online winkel die eigendom is en wordt beheerd door de verkoper;

1.2 Verkoper: onderneming die goederen of diensten aanbiedt via de webshop;

1.3 Klant/opdrachtgever: De persoon of entiteit die goederen of diensten aanschaft via de webshop en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: Een overeenkomst wordt gesloten tussen twee partijen, Hemelse Verwennerij en een klant, op basis van de voorwaarden die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van Hemelse Verwennerij. De overeenkomst treedt in werking zodra de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Hemelse Verwennerij, meestal door het plaatsen van een bestelling;

1.5 Bestelling: Het verzoek van de klant om een product te kopen via de webshop;

1.6 Prijs: De kosten die in rekening worden gebracht voor de aankoop van een product, inclusief belastingen, verzendkosten en eventuele andere kosten;

1.7 Levering: Het proces van het verzenden en afleveren van de bestelde producten bij de klant.

1.8 Retourbeleid: Het beleid van Hemelse Verwennerij met betrekking tot het retourneren, ruilen of terugbetalen van producten door de klant;

1.9 Privacybeleid: Het beleid van Hemelse Verwennerij met betrekking tot het verzamelen, opslaan en beschermen van persoonlijke gegevens van klanten.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 De opgemaakte algemene voorwaarden van Hemelse Verwennerij zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Hemelse Verwennerij en de klant.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht op de overeenkomst. Hemelse Verwennerij en de klant zullen samen tot een passende, vervangende, voorwaarden komen.

2.3 Hemelse Verwennerij behoudt zich het recht om tussentijds de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst op de website van Hemelse Verwennerij.

3.2 Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, stuurt Hemelse Verwennerij u een bevestiging van de bestelling. In deze bevestigingsmail is uw bestelnummer en details van uw bestelling opgenomen.

Artikel 4 – Prijzen
4.1 De prijzen op de website van Hemelse Verwennerij zijn in euro’s en inclusief btw en inclusief verzendkosten.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Betalingen worden veilig verwerkt via onze betaalprovider. Hemelse Verwennerij maakt gebruikt van iDeal betaling.

Artikel 6 – Levering
6.1 Hemelse Verwennerij streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren, maar kunnen geen specifieke levertijd garanderen. Ongeveer 10% van de brievenbus pakketten die door PostNL geleverd worden, komen met een kleine vertraging van één of twee dagen. Doordat wij van PostNL afhankelijk zijn, kunnen wij de bezorgdag niet 100% garanderen en de verzenddag wel!

6.2 Bij een afgeronde bestelling op werkdagen voor 16:00 uur of een vroegtijdige bestelling zullen de brownies in de meeste gevallen de volgende dag bezorgd worden. De bezorgtijd is afhankelijk van de postbode. Wilt u dat uw brownies zeker op tijd aankomen, dan adviseren wij om de brownies zeker één dag eerder te laten verzenden.

6.3 Zodra uw bestelling verzonden is, stuurt Hemelse Verwennerij een e-mail met daarin de trackingsinformatie.

6.4 Indien een bestelling onverhoopt niet geleverd kan worden, zal Hemelse Verwennerij zo spoedig mogelijk contact opnemen met u. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u uit twee opties kiezen: een vervangend product of het ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 7 – Annulering en retourneren
7.1 Als u een bestelling wilt annuleren, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail. Als uw bestelling nog niet is verzonden, kan Hemelse Verwennerij de bestelling annuleren en het betaalde bedrag terugstorten.

7.2 Brownies zijn een versproduct en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Na een succesvolle betaling is de verkoop definitief. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op de overeenkomst.

7.3 Hemelse Verwennerij behoudt zich het recht toe om bestellingen te weigeren en/of te annuleren zonder opgaaf van redenen. Hebt u de bestelling al betaald, dan wordt het volledige bedrag teruggestort.

7.4 Mocht het zo zijn dat uw de brownies aan de hand van een klacht wilt retourneren. Neem dan gerust contact met ons op via info@hemelseverwennerij.nl, leg in deze mail uit wat er met de brownies mis is en stuur ook foto’s mee. Dan gaan wij een passende oplossing zoeken. Wacht met het retourneren totdat wij op uw mail gereageerd hebben.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Hemelse Verwennerij kan niet gehouden worden tot vergoeding van enige schade die een gevolg is van overmacht of van een daad of nalatigheid van de klant, dan wel andere personen.

8.2 Hemelse Verwennerij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele allergieën. Een klant dient zelf na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvan een klant een allergische reactie kan krijgen of ziek van kan worden.

8.3 Hemelse Verwennerij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten die te wijten zijn aan de klant, zoals het opgeven van een verkeerd leveradres.

8.4 De aansprakelijkheid van Hemelse Verwennerij is in alle gevallen beperkt tot het aankoop- of factuurbedrag.

Artikel 9 – Overmacht
9.1 Indien er sprake is van overmacht is Hemelse Verwennerij niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding.

9.2 Wat verstaan we onder overmacht bij Hemelse Verwennerij: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarbij Hemelse Verwennerij geen invloed kan uitoefenen.

9.3 Van overmacht aan de zijde van Hemelse Verwennerij is sprake indien: bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een tijdelijk tekort aan personeel, brand, staking, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de opdrachtgever, bedrijfs- en technische storingen binnen het pand van Hemelse Verwennerij of bij de door Hemelse Verwennerij ingeschakelde externe partijen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom
9.1 Alle rechten op onze website, inclusief de teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, berusten bij Hemelse Verwennerij.

9.2 Het is niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hemelse Verwennerij.

Artikel 10 – Geheimhouding
10.1 Hemelse Verwennerij zal de naam van de klant in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij de klant schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.

10.2 Verdere informatie over geheimhouding staat onder de privacyverklaring van Hemelse Verwennerij.

Artikel 11 – Toepassing recht en geschillen
11.1 Herroepingsrecht

11.2 Nederlands recht van toepassing

11.3 Geschillen die voortkomen uit onze dienstverlening, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 – Vragen en/of klachten
12.1 Vragen en/of klachten kunt u melden bij Hemelse Verwennerij via info@hemelseverwennerij.nl.

12.2 Indien er zichtbare gebreken zijn aan het geleverde product, dient u dit direct na levering te melden aan Hemelse Verwennerij. Meldt u het niet binnen 24 uur na levering, dan is Hemelse Verwennerij niet aansprakelijk voor de gebreken.

12.3 Hemelse Verwennerij streeft ernaar om binnen één werkdagen te reageren op uw klacht. Lukt het Hemelse Verwennerij niet om tijdig te reageren, dan brengt Hemelse Verwennerij u op de hoogte van de vertragingsduur.

12.4 Producten die Hemelse Verwennerij erkent als een gebrek of beschadiging, worden in overleg of vervangen of u krijgt het aankoopbedrag teruggestuurd.